Concept

Filosofie

Niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor veel MKB bedrijven is een goed werkende en betrouwbare kantoorautomatisering cruciaal. Hoe cruciaal realiseert men zich vaak pas als men één dag geen internet heeft of de server even niet beschikbaar is.

Dit klinkt vanzelfsprekend, maar in het MKB is de situatie in de praktijk vaak anders. Vaak wordt matige hardware met een houtje-touwtje installatie draaiend gehouden door iemand waarvan men het gevoel heeft dat diegene niet precies weet waar hij of zij mee bezig is. En als er dan weer eens wat is dan kan er pas over een paar dagen iemand naar kijken.

Concept vindt dat de klant beter verdient!

Werkwijze

Concept realiseert kantoorautomatisering met een zeer hoge beschikbaarheid. Dit wordt bereikt door het inzetten van apparatuur van hoge kwaliteit, doordacht ontwerp, zorgvuldige installatie en waar mogelijk gebruikmaken van standardisering van de werkplekken. In combinatie met regelmatige backups, goede anti-virus en anti-spam maatregelen en monitoring wordt een werkomgeving gecreëerd die vrijwel altijd “gewoon” functioneert, maar die bovendien in het geval van een calamiteit snel te repareren valt. Dit klinkt als een dure oplossing, maar in de praktijk blijkt dit over de gehele gebruiksperiode de goedkoopste oplossing.

Voor bedrijven die over eigen ICT personeel beschikken (soms als bij-taak voor iemand met ICT affectie), geldt vaak dat de expertise, ervaring en / of tijd ontbreekt om nieuwere technologie te implementeren. Denk hierbij aan het virtualiseren van machines, migratie-trajecten naar nieuwe versies, lokale servers op andere bedrijfslocaties, redundantie / load-balancing en imaging tbv werkstations. Voor hen is het ideaal als het ontwerp en de implementatie worden gedaan door een externe deskundige met veel ervaring: Concept!

Concept fungeert in dergelijke situaties ook vaak als backup in geval van vakantie of ziekte van het eigen ICT personeel.

Eenpersoonsonderneming

Concept is een eenpersoonsonderneming een heeft ook de ambitie om dit te blijven! Door deze bewust gekozen kleinschaligheid is iedere klant een zeer belangrijke klant. Dit stimuleert kwalitatief hoogstaande dienstverlening te blijven bieden.

Door een eenpersoonsonderneming met minimale overhead te zijn kan Concept ICT expertise van het hoogste niveau aanbieden voor prijzen die bij het MKB passen.

Voor klanten is het voordeel dat zij niet door een Call-center te woord worden gestaan en moeten hopen om te worden teruggebeld: Er is altijd direct contact met degene die van alle details op de hoogte is: Hier kookt de chef zelf! Bovendien is het heel vaak mogelijk om problemen van afstand op te lossen waardoor dit extra snel kan worden hersteld.

HÈT bezwaar voor klanten tegen een eenpersoonsonderneming is hun zorg voor de continuiteit bij ziekte of afwezigheid. Concept lost dit op door periodes van afwezigheid ruim van te voren aan te kondigen en voor goede waarneming te zorgen.

Deze werkwijze heeft er in 2009 toe geleid dat een reis van 6 weken naar Australië mogelijk was zonder dat dit bij klant tot ook maar hinder heeft geleid.